Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem powołanym przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni do sprawowania kontroli i nadzoru działalności Spółdzielni.

Zarząd

Zarząd jest organem kierującym działalnością Spółdzielni oraz reprezentującym ją na zewnątrz. Do zarządu należy wykonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Spółdzielni. 

Członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują interesantów w pierwszą i ostatnią środę w godzinach od 14.00 do 16.00 po uprzednim zapisie w sekretariacie Spółdzielni osobiście lub telefonicznie. 

Numer telefonu Sekretariatu 
017/857-90-73 lub 17/857-65-73

Nr konta bankowego - Bank BS Lubaczów 09 9101 0003 2015 0002 2507 0001.