Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem powołanym przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni do sprawowania kontroli i nadzoru działalności Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują Członków Spółdzielni w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach od 14.00 do 16.00 po uprzednim zapisie w sekretariacie Spółdzielni osobiście lub telefonicznie. 

Numer telefonu do Sekretariatu: 
17 789 19 40 lub 509 969 688 

Kontakt do Rady Nadzorczej: radanadzorcza@smenergetyk.com.pl 

Zarząd

Zarząd jest organem kierującym działalnością Spółdzielni oraz reprezentującym ją na zewnątrz. Do Zarządu należy wykonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Spółdzielni. 

Członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują interesantów w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach od 14.00 do 16.00 po uprzednim zapisie w sekretariacie Spółdzielni osobiście lub telefonicznie. 

Numer telefonu do Sekretariatu 17 789 19 40 lub 509 969 688 

 

Nr konta bankowego - BS Tarnobrzeg:41 9434 0002 2001 1009 7674 0001