Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
19.12.2022 r.

Zakres robót obejmuje:

1.        Wykonanie posadzek balkonów w technologii żywic poliuretanowych :

- montaż rusztowania,

- przygotowanie podłoża do wykonania robót, oczyszczenie, skucie płytek wraz z cokołami, skucie  nierówności betonowych, uzupełnienie ubytków w konstrukcji płyt balkonowych – ok. 490 m2

- wklejenie taśm izolacyjnych na obwodzie logii, wykonanie wylewki wyrównującej – 450 m2

- zgodnie z technologią wykonania posadzek tarasowych z żywic poliuretanowych : wykonanie wszystkich warstw technologii posadzek żywicznych  w ilości – 490 m2

Oferent zobowiązany jest do wyceny i zastosowania wszystkich materiałów jednego -wybranego producenta chemii budowlanej i dotrzymanie jego reżimów technologicznych . Wybrany system należy podać przy składaniu oferty.

- założenie obróbki blacharskiej  logii , na min. 2/3 wysokości płyty logii –blacha  powlekana, kolor paleta RAL – 400 mb

2. Prace dodatkowe:

- odczyszczenie spodów płyt balkonowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym prętów zbrojeniowych, odmalowanie nawierzchni.

- czyszczenie i malowanie barierek balkonowych – 88 szt

- likwidacja doniczek przy barierkach oraz wspawanie elementów stalowych zg. z przepisami – 50 szt,

- remont i pomalowanie płyt osłonowych barier- 600 m2

- remont czół balkonowych – 160 m2

 Termin złożenia ofert zawierających:

-  formularz ofertowy z ceną ryczałtową wraz z  podaniem przyjętych cen jednostkowych

-deklarowany okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres robót /nie mniejszy niż 60 miesięcy/

- termin składania ofert do 30.01.2023r.

 

Termin rozpoczęcia robót – do ustalenia

Termin zakończenia robót: 3-4  m-ce od daty rozpoczęcia robót

Z uwagi rozległy zakres robót - przed złożeniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji nieruchomości i zweryfikować zamieszczony w ogłoszeniu przedmiar robót w celu prawidłowej wyceny.

Zamieszczony w ogłoszeniu przedmiar należy traktować szacunkowo.

 

Realizacja robót budowlanych będąca przedmiotem postępowania przetargowego, nie będzie finansowana ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z realizacji wybranego zakresu robót.