Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
09.09.2022 r.

EMONT ELEWACJI ORAZ BALKONÓW BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEDŁOŚCI 1       

         W RZESZOWIE 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK w Rzeszowie ogłasza

przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

REMONT ELEWACJI ORAZ BALKONÓW 

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 w Rzeszowie

 

Zakres robót obejmuje:

1.        Wykonanie posadzek balkonów w technologii żywic poliuretanowych:

- montaż rusztowania,

 - przygotowanie podłoża do wykonania robót, oczyszczenie, skucie płytek wraz z cokołami, skucie  nierówności betonowych, uzupełnienie ubytków wkonstrukcji płyt balkonowych – ok. 940 m2

- demontaż skorodowanych obróbek blacharskich i zastąpienie systemowymi okapnikami aluminiowymi -  539mb

- wklejenietaśm izolacyjnych na obwodzie logii, wykonanie wylewki wyrównującej

- zgodnie z technologią wykonania posadzek tarasowych z żywic poliuretanowych : wykonanie wszystkich warstw technologii posadzek żywicznych  w ilości – 940 m2

Oferent zobowiązany jest do wyceny i zastosowania wszystkich materiałów jednego -wybranego producenta chemii budowlanej i dotrzymanie jego reżimów technologicznych . Wybrany system należy podać przy składaniu oferty.

 

2.        Remont  elewacji – I wariant

- montaż rusztowania,

- przygotowanie podłoża do wykonania robót, oczyszczenie elewacji, usunięcie odparzonego tynku,  – 3930 m2

- zagruntowanie powierzchni – 7860 m2

- zatopienie siatki elewacyjnej systemowej wraz z kołkowaniem – 7860 m2

- ochrona narożników wypukłych – 2760 mb

- wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej– 7860 m2

- wycięcie barierek nad parterem mocowanych przez obróbkę blacharską /zielone tarasy/ oraz wspawanie dodatkowych elementów i zamocowanie do boku murka attyki – 121 mb

- wymiana obróbki blacharskiej szczytu attyki z blachy powlekanej o szer. wrozwinięciu ponad 25 cm na łączone na rąbek stojący – 50 m2

- czyszczenie i malowanie barierekbalkonowych /cały budynek/ – 907 mb

- przerobienie pochwytów barierek na mocowane do boku – 350 mb

- wymiana obróbek blacharskich na murkach balkonów z blachy powlekanej na łączone na rąbek stojący – 149 m2

- demontaż pochwytów z kształtowników stalowych obudowanych płytą KNAUF na wspornikach stalowych mocowanych w ściankach attyki przy dachach zielonych /na dachu budynku/ wraz z obróbka blacharską - 170 mb

- wymiana obróbek blacharskich szczytu attyki na łączone na rąbek stojący z blachy powlekanej – 100 m2

- demontaż pergoli z kształtowników stalowych oraz belek drewnianych na dachach zielonych – 420 m2

 

3.        Remont elewacji – II wariant

- montaż rusztowania,

- przygotowanie podłoża do wykonania robót, oczyszczenie elewacji, usunięcie odparzonego tynku,– 3930 m2

- zagruntowanie powierzchni – 7860 m2

- wykonanie docieplenia elewacji styropianem gr 5 cm (system styropian na styropian) – 7860 m2

- zatopienie siatki elewacyjnej systemowej wraz z kołkowaniem – 7860 m2

- ochrona narożników wypukłych – 2760 mb

- wymiana parapetów z blachy powlekanej szer. 18 cm na szer. 25 cm – 663,2 mb.

- wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej – 7860 m2

- wycięcie barierek nad parterem mocowanych przez obróbkę blacharską /zielone tarasy/ oraz wspawanie dodatkowych elementów i zamocowanie do boku murka attyki – 121 mb

- wymiana obróbki blacharskiej szczytu attyki z blachy powlekanej o szer. wrozwinięciu ponad 25 cm na łączone na rąbek stojący – 80 m2

- czyszczenie i malowanie barierekbalkonowych /cały budynek/ – 907 mb

- przerobienie pochwytów barierek na mocowane do boku – 350 mb

- wymiana obróbek blacharskich na murkach balkonów z blachy powlekanej na łączone na rąbek stojący – 180 m2

- demontaż pochwytów z kształtowników stalowych obudowanych płytą KNAUF na wspornikach stalowych mocowanych w ściankach attyki przy dachach zielonych /na dachu budynku/ wraz z obróbka blacharską - 170 mb

- wymiana obróbek blacharskich szczytu attyki na łączone na rąbek stojący z blachy powlekanej – 115 m2

- demontaż pergoli z kształtowników stalowych oraz belek drewnianych na dachach zielonych – 420 m2

 

 Termin złożenia ofert zawierających:

-  formularz ofertowy z ceną ryczałtowąwraz z  podaniem przyjętych cen jednostkowych

- deklarowany okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres robót /nie mniejszy niż 60 miesięcy/

 

Terminskładania ofert – 22.09.2022r.

 

Terminrozpoczęciarobót:(do uzgodnienia)

Termin zakończenia robót:  (do uzgodnienia)

Z uwagi rozległy zakres robót - przed złożeniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji nieruchomości i zweryfikować zamieszczony w ogłoszeniuprzedmiar robót w celu prawidłowej wyceny.

Zamieszczony w ogłoszeniu przedmiar należy traktować szacunkowo.

 

Realizacja robót budowlanych będąca przedmiotem postępowania przetargowego, nie będzie finansowana ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z realizacji wybranego zakresu robót.