Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
04.11.2019 r.

REMONT BALKONÓW I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 5 W RZESZOWIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK w Rzeszowie ogłasza

przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

REMONT BALKONÓW WRAZ Z MALOWANIEM BARIEREK  ORAZ MALOWANIE ELEWACJI 

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY

UL. KWIATKOWSKIEGO 5 w Rzeszowie

 

Zakres robót obejmuje:

1.        Wykonanie posadzek balkonów w technologii żywic poliuretanowych :

- montaż rusztowania,

- przygotowanie podłoża do wykonania robót, oczyszczenie, skucie płytek wraz z cokołami, skucie  nierówności betonowych, uzupełnienie ubytków wkonstrukcji płyt balkonowych – ok. 490 m2

- wklejenietaśm izolacyjnych na obwodzie logii, wykonanie wylewki wyrównującej – 450 m2

- zgodnie z technologią wykonania posadzek tarasowych z żywic poliuretanowych : wykonanie wszystkich warstw technologii posadzek żywicznych  w ilości – 490 m2

Oferent zobowiązany jest do wyceny i zastosowania wszystkich materiałów jednego -wybranego producenta chemii budowlanej i dotrzymanie jego reżimów technologicznych . Wybrany system należy podać przy składaniu oferty.

- założenie obróbki blacharskiej  logii , na min. 2/3 wysokości płyty logii –blacha  powlekana, kolorpaleta RAL – 400 mb

2. Malowanie elewacji

- montaż rusztowania,

- umycie, zagruntowanie środkiem dezynfekującym, naprawa drobnych ubytków tynku i dwukrotne wymalowanie elewacjiw kolorze analogicznym do istniejącego – 7500 m2

- czyszczenie i malowanie barierekbalkonowych – 88 szt

- likwidacja doniczek przy barierkach oraz wspawanie elementów stalowych zg. z przepisami – 50 szt,

- remont i pomalowanie płyt osłonowych barier- 600 m2

- remont czół balkonowych – 160 m2

 Termin złożenia ofert zawierających:

-  formularz ofertowy z ceną ryczałtowąwraz z  podaniem przyjętych cen jednostkowych

- wykaz poświadczonych przez inwestora , zrealizowanych w ostatnich pięciu latach analogicznych robót

- deklarowany okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres robót /nie mniejszy niż 60 miesięcy/

- dokumenty poświadczające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wraz z oświadczeniami o nie zaleganiu wobec US i ZUS

upływa20 listopada 2019 r  o godz. 13.

Terminrozpoczęciarobót – wiosna/lato 2020

Termin zakończenia robót: 3-4  m-ce od daty rozpoczęcia robót

Z uwagi rozległy zakres robót - przed złożeniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji nieruchomości i zweryfikować zamieszczony w ogłoszeniuprzedmiar robót w celu prawidłowej wyceny.

Zamieszczony w ogłoszeniu przedmiar należy traktować szacunkowo.

 

Realizacja robót budowlanych będąca przedmiotem postępowania przetargowego, nie będzie finansowana ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

- wyłączenia z realizacji wybranego zakresu robót,

- prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.