Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK
16.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" informuje, że przetarg został unieważniony.

Uzasadnienie: kwota najkorzystniejszej ze złożonych ofert przewyższa kwotę przeznaczoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Energetyk" na przedmiot zamówienia.