strona główna »

Zasoby Spółdzielni

strefa mieszkańców
Zasoby Spółdzielni

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółdzielnia posiada:

 

a) 25 budynki mieszkalne,

 

b) 1064 mieszkań, w tym:

 • 18 spółdzielczych lokatorskich,
 • 334 spółdzielcze własnościowe,
 • 9  na zasadzie umowy najmu,
 • 670 posiadające odrębną własność,
 • 26 posiadających ekspektatywę odrębnej własności,
 • 7 bez tytułu prawnego.


c) 38 lokali handlowo-usługowych, w tym:

 • 6 z własnościowym prawem do lokalu użytkowego,
 • 25 z odrębną własnością,
 • 3 na zasadzie najmu,
 • 4 z ekspektatywą odręnej własności.

 

Ogółem powierzchnia eksploatacyjna zasobów to 65.249,41m2 w tym:

 • powierzchnia mieszkalna to 55.637,59m2,
 • powierzchnia lokali garażowych 5.728,74m2,
 • powierzchnia lokali usługowych 3.883,08m2,

 

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach o łącznej powierzchni wynoszącej 8,52ha:

 • prawo własności gruntów 6,01ha,
 • grunty w wieczystym użytkowaniu 2,5ha.