strona główna » Aktualności »

REMONT BALKONÓW I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 11 W RZESZOWIE

strefa mieszkańców
10/05
 / 2019
REMONT BALKONÓW I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 11 W RZESZOWIE

REMONT BALKONÓW I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 11 W RZESZOWIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK w Rzeszowie ogłasza

przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

REMONT BALKONÓW WRAZ Z MALOWANIEM BARIEREK  ORAZ MALOWANIE ELEWACJI 

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY

UL. DĄBROWSKIEGO 11 w Rzeszowie

 

Zakres robót ,obejmuje:

1. Wykonanie posadzek balkonów w technologii żywic poliuretanowych :

 - przygotowanie podłoża do wykonania robót, oczyszczenie, skucie nierówności posadzek betonowych, uzupełnienie ubytków w  konstrukcji płyt balkonowych

- w przypadku zastanego wykończenia logii płytkami -  skucie płytek wraz  z cokołami

- wklejenie  taśm izolacyjnych na obwodzie logii, wykonanie wylewki wyrównującej

- zgodnie z technologią wykonania posadzek tarasowych z żywic poliuretanowych : wykonanie wszystkich warstw technologii posadzek żywicznych  w ilości – 59 m2

Oferent zobowiązany jest do wyceny i zastosowania wszystkich materiałów jednego -wybranego producenta chemii budowlanej i dotrzymanie jego reżimów technologicznych . Wybrany system należy podać przy składaniu oferty.

- założenie obróbki blacharskiej  logii , na min. 2/3 wysokości płyty logii –  blacha  powlekana, kolor grafit paleta RAL – 402 mb

 

2. Malowanie elewacji

- montaż rusztowania,

- umycie, zagruntowanie środkiem dezynfekującym, naprawa drobnych ubytków tynku i dwukrotne wymalowanie elewacji  w kolorze analogicznym do istniejącego – 655 m2

- czyszczenie i malowanie barierek  balkonowych – 16 szt

- wymiana desek przy barierkach,

- remont i pomalowanie płyt osłonowych barier-

 

 

 Termin złożenia ofert zawierających:

 

formularz ofertowy z ceną ryczałtową  wraz z  podaniem przyjętych cen jednostkowych

- wykaz poświadczonych przez inwestora , zrealizowanych w ostatnich pięciu latach analogicznych robót

- deklarowany okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres robót /nie mniejszy niż 60 miesięcy/

- dokumenty poświadczające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wraz z oświadczeniami o nie zaleganiu wobec US i ZUS

 

upływa  21 maja 2019 r  o godz.13

 

Termin  rozpoczęcia  robót – lato 2019

Termin zakończenia robót  najdalej do 15-11-2019 r

 

Z uwagi rozległy zakres robót - przed złożeniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji nieruchomości i zweryfikować zamieszczony w ogłoszeniu  przedmiar robót w celu prawidłowej wyceny.

Zamieszczony w ogłoszeniu przedmiar należy traktować szacunkowo.

 

 

Realizacja robót budowlanych będąca przedmiotem postępowania przetargowego, nie będzie finansowana ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

-unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

- wyłączenia z realizacji wybranego zakresu robót

- prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.