strona główna » Aktualności »

Obowiązek meldunkowy od 1 stycznia 2018 r.

strefa mieszkańców
10/07
 / 2019
Obowiązek meldunkowy od 1 stycznia 2018 r.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która utrzymuje obowiązek meldunkowy. Dotychczas obowiązująca ustawa przewidywała zniesienie obowiązku meldunkowego.
Jednocześnie realizacja obowiązku meldunkowego została uproszczona. Od 1 stycznia br. będzie można zameldować się elektronicznie. Każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować o dowolnej godzinie bez wizyty w urzędzie. Ponadto będzie można na jednym formularzu zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót).
Przekazując powyższą informację prosimy osoby, które mieszkają w Rzeszowie bez zameldowania o dopełnienie formalności związanych z zameldowaniem.