28/12
 / 2018

Informujemy, iż od dnia 02.01.2019 r. w biurze Spółdzielni będzie można dokonywać płatności kartami płatniczymi.